ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

ОБАВЕШТЕЊА
о одбрани ДИПЛОМСКОГ РАДА

Дана 29.9.2023. године
са почетком у 11.00 часова
браниће ДИПЛОМСКИ РАД

студент

Ирена Ђорђевић

Тема ДИПЛОМСКОГ РАДА је:

ОДРЖАВАЊЕ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ У К.О. ПАЛИЛУЛА

26.09.2023.г.

Напомена: одбрана ДИПЛОМСКОГ РАДА је јавна.