ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

15.05.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се студенти да наставници, асистенти и сарадници који реализују Практичну наставу на 1. и 2. години ОСС у периоду од 15.05.2023. до 02.06.2023. год. НЕЋЕ ОДРЖАВАТИ КОНСУЛТАЦИЈЕ У РЕДОВНИМ ТЕРМИНИМА, већ ће по договору са заинтересованим студентима КОНСУЛТАЦИЈЕ ОДРЖАВАТИ У НОВИМ ИЗМЕЊЕНИМ ТЕРМИНИМА.

. Руководилац СГ Геодезија-Геоматика:
др Рајко Савановић, проф.струк.студ