ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Геодетски планови

 
Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 120 kb
2 Опис предмета - Акредитовани програм из 2012. године 171 kb

Геодетски планови

обавештење  подела на групе за школску 2023/2024. годину

 

Обавештавају се студенти да предавања и вежбе из предмета Геодетски планови у школској 2023/24. години, почињу 05. фебруара 2024. године према објављеном распореду.

 

Уводно предавање ће се одржати 05.02.2024. у сали 2 са почетком у 12:00, а уводне вежбе у РЦ 1 по групама.

 

Група

Студенти

Термин одржавања

Сала

1

бр. индекса од 1/23 до 20/23

понедељак 8:30-10:05

рачунски центар (РЦ1)

2

бр. индекса од 21/23 до 40/23

понедељак 10:15-11:50

рачунски центар (РЦ1)

3

бр. индекса од 41/23 до 60/23

понедељак 14:35-16:10

рачунски центар (РЦ1)

4

бр. индекса од 61/23 до 91/23 и остали

понедељак 16:15-17:55

рачунски центар (РЦ1)

 

Геодетски планови

информације о предмету за школску 2023/2024. годину

 

Присуство настави је обавезно за све студенте.

Предавања се одржавају путем ПП презентација у сали 2.

Вежбе се одржавају у рачунском центру (РЦ1) и студенти израђују два задатка:

1. задатак: рачунскe вежбе (израда задатака - елаборат), 

2. задатак: вежбе на рачунару (израда цртежа у програму AutoCAD).

РАЧУНСКЕ ВЕЖБЕ 

На вежбе је неопходно понети следеће:

  • елаборат,
  • прибор за писање (црвена и плава хемијска оловка),
  • прибор за цртање (графитна оловка, гумица за брисање, лењир, троуглови, шестар),
  • џепни рачунар.

 

Елаборат ће студентима бити дат на првом часу вежби. Студенти су у обавези да имају елаборат и доносе наведени прибор на сваки час вежби. Студенти који не буду имали прибор биће евидентирани као да нису присутни.

 

ВЕЖБЕ НА РАЧУНАРУ 

 

У оквиру вежби на рачунару, студенти ће израђивати задатак - пример дигиталног геодетског плана (ДГП) у програму AutoCAD. Након израде, потребно је да студенти усмено одбране израду ДГП.

 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ

Прве три недеље у семестру се раде рачунске вежбе, а након тога осталих недеља вежбе на рачунару.

Студенти су обавезни да на вежбе долазе искључиво у термину своје групе.

Присуство вежбама (рачунским и на рачунару) и израда елабората и ДГП је обавезна.

 

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА (ПИО)

 

 

Активност

Поени

1

присуство и активност на часовима вежби

5

2

присуство и активност у току предавања

5

3

Израда рачунских задатака - елабората

25

4

израда и одбрана дигиталног геодетског плана (ДГП)

15

S

укупно

50

 

УСЛОВ ЗА ИЗЛАЗАК НА ИСПИТ (за све студенте)

 

Услов за излазак на испит је:

  • урађен елаборат (рачунски део),
  • израђен дигитални геодетски план (ДГП),
  • одбрањен ДГП,

и најмање 20 поена сакупљених на предиспитним обавезама (од могућих 50).

 

Одбрана ДГП ће за све студенте бити у рачунском центру (РЦ1) у термину када је планиран последњи час вежби у ш.г. 2023/2024 из предмета Геодетски планови.

 

 

КОНТАКТ ПОДАЦИ НАСТАВНИКА И АСИСТЕНТА НА ПРЕДМЕТУ

 

За сва додатна питања, везана за вежбе, студенти се могу обратити асистенту Милошу Марковићу (milmarkovic85@gmail.com), а за питања везана за предавања и испит предметном наставнику мр Станислави Босиочић (stanislavabosiocic@vggs.rs).

 Предметни наставник:

У Београду, 02.02.2024. год.                                      мр Станислава Босиочић, дипл. геод. инж.