ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Геодетски премер 1

 
Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 133 kb
2 Опис предмета - Акредитовани програм из 2012. године 206 kb


Геодетски премер1

обавештење  подела на групе за школску 2023/2024. годину

 

Обавештавају се студенти да вежбе из предмета Геодетски премер 1 у школској 2023/24. години, почињу 06. фебруара 2024. године према објављеном распореду.

 

Уводно предавање ће се одржати 06.02.2024. са почетком у 10:15, а уводне вежбе по групама.

Група

Студенти

1

бр. индекса од 01/23 до 40/23

2

бр. индекса од 41/23 до 91/23 и остали

 

Геодетски премер1

информације о предмету за школску 2023/2024. годину

 

Присуство настави је обавезно за све студенте.

Студенти су обавезни да на вежбе долазе искључиво у термину своје групе. 

Вежбе из предмета Геодетски премер1 су рачунске вежбе и студенти ће на часовима вежби решавати геодетске задатке у елаборату (Практикуму).

На вежбе је неопходно понети следеће:

  • елаборат (Практикум),
  • прибор за писање (црвена и плава хемијска оловка),
  • прибор за цртање (графитна оловка, гумица за брисање, лењир, троуглови),
  • џепни рачунар.

 

Практикум из Геодетског премера1 се може купити у Скриптарници ВГГШ на Грађевинском пододсеку (Хајдук Станка 2). Студенти су у обавези да имају елаборат и доносе наведени прибор на сваки час вежби. Студенти који не буду имали прибор биће евидентирани као да нису присутни.

 

Присуство вежбама и израда елабората је обавезна. 

 

Предаја израђеног елабората ће за све студенте бити по завршетку наставе из предмета Геодетски премер1, на крају семестра. Тачан датум предаје елабората, ће бити накнадно и благовремено објављен.

 

КОЛОКВИЈУМ ИЗ ГЕОДЕТСКОГ ПРЕМЕРА 1

 

У оквиру предиспитних обавеза из предмета Геодетски премер1, организује се колоквијум, који ће се одржати у термину вежби, у месецу априлу 2024. године. Тачан датум одржавања колоквијума, ће бити накнадно објављен.  

 

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА (ПИО)

 

 

Активност

Поени

1

присуство и активност на часовима вежби

10

2

присуство и активност у току предавања

5

3

израда рачунских задатака - елаборат

20

4

колоквијум

15

S

укупно

50

 

УСЛОВ ЗА ИЗЛАЗАК НА ИСПИТ (за све студенте)

 

Испит се састоји из писменог и усменог испита. Обавезан је излазак на оба дела испита. Потребно је положити оба дела испита да би се положио испит.

 

Услов за излазак на писмени испита је:

  • редовно похађање вежби и предавања,
  • у потпуности израђен елаборат (освојено минимално 10 поена на елаборату у оквиру  предиспитних обавеза)
  • најмање 20 поена сакупљених на предиспитним обавезама (од могућих 50).

 

 

КОНТАКТ ПОДАЦИ НАСТАВНИКА И АСИСТЕНТА НА ПРЕДМЕТУ

 

За сва додатна питања, везана за вежбе, студенти се могу обратити асистенту Милошу Марковићу (milmarkovic85@gmail.com), а за питања везана за предавања и испит предметном наставнику мр Станислави Босиочић (stanislavabosiocic@vggs.rs).

 

                                                                        Предметни наставник:

                                                       мр Станислава Босиочић, дипл. геод. инж.