ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Распоред консултација · Грађевински пододсек

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА
у летњем семестру 2022/2023.

Р.б. Предметни наставник Термини   Предмет Кабинет
Дан     Време    
1 Др Александар Шотић
sotic.vggs@gmail.com
уторак 15:20-17:20 Хидротехника;
Екологија;
Комунална инфраструктура;
Градски инфраструктурни системи;
Заштита и безбедност на раду
кабинет
11
среда

13:45-15:45

2 др Бојан Милошевић
bojan@vggs.rs
понедељак 14:00-16:00 Механика и отпорност материјала;
Статика конструкција 1;
Зидане конструкције у високоградњи;
Прорачун конструкција и асеизмичко пројектовање
Моделовање у анализи конструкција
кабинет
8
уторак 13:30-15:30
3 др Дарко Пламенац
darkoplamenac@vggs.rs
понедељак 12:00-14:00 Саобраћајнице 1 и 2;
Грађевинска економија;
Управљање пројектима;
Теорија планирања
кабинет
11
петак 12:00-14:00
4 др Драган Николић
nikolic@vggs.rs
среда 14:00-16:00 Бетонске
конструкције 1 и 2;
Савремене методе технологије и организације грађења;
Бетонске конструкције у високоградњи;
Трајност, одржавање, санација и реконструкција објеката високоградње;
Спрегнуте и ПНП конструкције
кабинет
16
четвртак 10:00-12:00
5 др Ива Деспотовић
ivadespotovic@vggs.rs
уторак 10:00-12:00 Грађевински материјали;
Механика тла и фундирање;
Фундирање објеката високоградње;
Европска техничка регулатива у грађевинарству
кабинет
18
среда 10:00-12:00
6 др Катарина
Јевтић-Новаковић
vggs.urb@gmail.com
katarinajn@vggs.rs
понедељак 16:15-18:15 Нацртна геометрија;
Нацртна геометрија са перспективом;
Урбанизам 1 и 2
кабинет
7
уторак 12:00-14:00
7 др Марина
Николић-Топаловић
vggsmntopalovic@gmail.com
среда 11:30-13:30 Завршни радови и унутрашње инсталације;
Синтезни пројекат;
Ентеријер;
Урбанистичко грађевинске процедуре;
Енергетска ефикасност и сертификација зграда
кабинет
8
четвртак 13:45-15:45
8 др Марко Мирковић
mirkovicmarko@vggs.rs
уторак 14:00-16:00 Физика;
Методологија научно-стручног истраживања
кабинет
15 геодетски одсек
среда 14:00-16:00
9 др Милољуб Албијанић
miloljub.albijanic@mts.rs
среда 13:40-15:40 Математика 1 и 2 кабинет
5
четвртак 14:30-16:30
10 др Славољуб Томић
tomicslavoljub@vggs.rs
уторак 11:00-13:00 Геодезија геодетски одсек
кабинет 4
петак 10:30-12:30
11 др Снежана Бајић
snezanamitrovic@vggs.rs
уторак 13:30-15:30 Металне и дрвене
конструкције 1 и 2;
Савремене конструкције;
Металне конструкције у високоградњи;
Спрегнуте и ПНП конструкције;
Технологија грађења
кабинет
16
среда 12:00-14:00
12 др Весна
Трифуновић-Драгишић
vesnatd@vggs.rs
уторак 09:50-11:50 Грађевинске
конструкције 1 и 2;
Архитектонске
конструкције 1 и 2
кабинет
17
петак 08:10-10:10
13 мр Александар Костић
aleksandarkostic@vggs.rs
понедељак 13:00-15:00 Информатика за инжењере;
Примена рачунара;
Софтвери у грађевинарству и архитектури;
Информациони системи
грађевински одсек кабинет 4
уторак 13:00-15:00
14 мр Душан Турина
dturina@vggs.rs
понедељак 17:05-19:05 Механика и отпорност материјала;
Статика конструкција 2;
Металне конструкције у високоградњи;
Моделовање у анализи конструкција;
Софтвери у грађевинарству
кабинет
13
уторак 08:30-10:30
15 мр Слободан Јововић
slobodanjovovic@vggs.rs
среда 11:00-13:00 Организација грађења;
Грађевинска механизација;
Управљање квалитетом у грађевинарству;
Управљање инвестицијама;
Регулатива у грађевинарству и архитектури;
Савремене методе технологије и организације грађења
кабинет
9
петак 11:50-13:50
16 мр Зоран Живковић
zoranzivkovic@vggs.rs
уторак 12:00-14:00 Основи пројектовања;
Пројектовање;
Савремена архитектура;
Реконструкција објеката;
Основи архитектонског пројектовања
кабинет
5
петак 10:00-12:00
17 Силва Костић
silvakostic@vggs.rs
Технички енглески језик преко апликације "zoom" уз претходну најаву мејлом

Црвеном бојом су означени термини код којих је дошло до измена.
од дана објављивања распореда консултација

Р.б. Предметни сарадник Термини   Предмет Кабинет
Дан     Време    
1 Катарина Крстић
katarinakrstic@vggs.rs
krstic.katarina83@gmail.com
уторак 13:00-14:00 Металне и дрвене
конструкције 1 и 2;
Технологија грађења;
Завршни радови и унутрашње инсталације
Грађевинска механизација
Организација грађења;
Архитектонске
конструкције 1
кабинет
14
среда 09:00-10:00
2 Марија Дивац
marijamicovic@vggs.rs
четвртак 11:00-12:00 Нацртна геометрија;
Нацртна геометрија са перспективом;
Синтезни пројекат;
Ентеријер
кабинет
7
петак 11:00-12:00
3 Петар Момчиловић
petar0838@gmail.com
среда 16:15-17:15 Математика 1 и 2 кабинет
5
четвртак 16:15-17:15
4 Сара Милошевић
vggs.urb@gmail.com
понедељак 14:30-16:30 Урбанизам 1 и 2;
Савремене конструкције
кабинет
17
5 Сања Гавран
sanjagavran@vggs.rs
sanjaxgavran@gmail.com
петак 11:00-12:00 Управљање квалитетом у грађевинарству;
Регулатива у грађевинарству и архитектури
кабинет
9

 

ОБАВЕШТЕЊА:

29.05.2023.

Консултације - проф. Снежана Бајић:

Консултације код проф. Снежане Бајић ће се уместо у уторак 30.05.2023.г. одржати у среду 31.05.2023.г са почетком у 10 часова.

 

29.05.2023.

Консултације - Проф.др Славољуб Томић:

Због изненадних обавеза наставника, у уторак 30.05.2023.године неће бити консултација код Проф. др Славољуба Томић.
Надокнада овог термина консултација биће организована у договору са заинтересованим студентима.

 

25.05.2023.

Консултације - Зоран Живковић:

Консултације за предмете Пројектовање, Основе пројектовања и Основе архитектонског пројектовања
Јунски рок УТОРАК 06.06.2023. год од 10.00 до 12.00 часова
Јулски рок УТОРАК 27.06.2023. год. од 10.00 до 12.00 часова.

 

10.03.2023.

Консултације код предавача мр Слободана Јововића

Ће се у среду 12.04.2023. године одржати од 13 часова.

предавач 

мр Слободан Јововић

04.04.2023.

Консултације код професора Драгана Николића

ће бити одржане у среду, 05.04. у периоду од 16-18h. уместо у термину од 14-16h.

 

02.04.2023.

Консултације код проф. Иве Деспотовић

ће бити одржане у понедељак, 03.04. у периоду од 12-14h. уместо у уторак, 04.04.

 

27.03.2023.

Консултације код проф. Иве Деспотовић

ће уместо у уторак, 28.03. бити одржане у четвртак, 30.03. од 10-12h.

 

19.03.2023.

Консултације код предавача мр Слободана Јововића

Ће се у среду 22.03.2023. године одржати од 13 часова

предавач 

мр Слободан Јововић

20.02.2023.

Консултације код мр Душана Турине:

У понедељак 27.02.2023 године консултације код предметног наставника
Душана Турине ће се оджати у термину од 16:20 до 18:20.

 

20.02.2023.

Kонсултације код проф. мр Слободанa Јововићa:

У среду 22.02.2023. године неће бити одржане консултације.
Због неодложних обавеза предавача