VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

AKADEMSKI KALENDAR ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

03.10.2022. Početak zimskog semestra za prvu godinu
03.10.2022. Prijem prve godine i prezentacija predmeta za prvu godinu
10.10.2022. Početak zimskog semestra za drugu i treću godinu
10.10.2022. Početak zimskog semestra za master studije
11.11.2022. Dan primirja u Prvom svetskom ratu
31.12.2022. - 08.01.2023. Novogodišnji i Božićni praznici
09.01.2023. - 18.01.2023. Prijava ispita za januarski ispitni rok
20.01.2023. Završetak nastave u zimskom semestru za prvu godinu
20.01.2023. Završetak nastave u zimskom semestru za drugu i treću godinu
20.01.2023. Završetak nastave u zimskom semestru za master studije
23.01.2023.- 03.02.2023. Januarski ispitni rok
15.02.2023. - 16.02.2023. Dan državnosti
06.02.2023. Početak letnjeg semestra
03.04.2023. - 11.04.2023. Prijava ispita za aprilski ispitni rok
14.04.2023. - 17.04.2023. Uskršnji praznici
18.04.2023. - 28.04.2023. Aprilski ispitni rok
01.05.2023. - 02.05.2023. Prvomajski praznici
22.05.2023. - 31.05.2023. Prijava ispita za junski ispitni rok
02.06.2023. Završetak nastave u letnjem semestru
05.06.2023. - 16.06.2023. Junski ispitni rok
12.06.2023. - 16.06.2023. Prijava ispita za julski ispitni rok
19.06.2023. - 30.06.2023. Julski ispitni rok
21.08.2023. - 25.08.2023. Prijava ispita za septembarski ispitni rok
28.08.2023. - 08.09.2023. Septembarski ispitni rok
04.09.2023. - 08.09.2023. Prijava ispita za oktobarski ispitni rok
11.09.2023. - 22.09.2023. Oktobarski ispitni rok