ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО · ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Само по ВГГШ

АКРЕДИТАЦИЈА 2017

 

Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије
Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија у Београду
је добила акредитацију као високошколска установа и акредитацију за
студијске програме основних и мастер струковних студија.

Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија , Београд, добила је
уверење о акредитацији следећих студијских програма основних струковних студија:

1. Грађевинско инжењерство
2. Архитектура
3. Геодезија - Геоматика

У Високој грађевинско-геодетској школи су акредитовани и изводе се следећи
студијски програми мастер струковних студија:

1. Грађевинско инжењерство у високоградњи
2. Геодезија - Геоматика

УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
[.pdf - 54 kb]

 

УВЕРЕЊЕ
о акредитацији студијског програма
основних струковних студија

Грађевинско инжењерство
  УВЕРЕЊЕ
о акредитацији студијског програма
основних струковних студија

Архитектура
  УВЕРЕЊЕ
о акредитацији студијског програма
основних струковних студија

Геодезија - Геоматика
   
[.pdf - 63 kb]   [.pdf - 58 kb]   [.pdf - 63 kb]
УВЕРЕЊЕ
о акредитацији студијског програма
мастер струковних студија

Грађевинско инжењерство
у високоградњи
  УВЕРЕЊЕ
о акредитацији студијског програма
мастер струковних студија

Геодезија - Геоматика
   
   
[.pdf - 63 kb]   [.pdf - 63 kb]    

 

УВЕРЕЊЕ
о акредитацији студијског програма
специјалистичких струковних студија

Менаџмент у грађевинарству
  УВЕРЕЊЕ
о акредитацији студијског програма
специјалистичких струковних студија

Катастар непокретности
и катастар водова
  УВЕРЕЊЕ
о акредитацији студијског програма
специјалистичких струковних студија

Примењена геодезија
   
[.pdf - 1065 kb]   [.pdf - 1067 kb]   [.pdf - 1071 kb]
УВЕРЕЊЕ
о акредитацији студијског програма
специјалистичких струковних студија

Примењена геодезија и
катастар непокретности
       
       
[.pdf - 1352 kb]